Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

toxic-berry
3263 9ef9
Reposted fromesaha esaha viasanitas sanitas
toxic-berry
1224 d712 500
toxic-berry
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viavanillenoire vanillenoire
toxic-berry
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasanitas sanitas
toxic-berry
Kochasz ją, prawda? Jeśli naprawdę ją kochasz, za żadną cenę nie spuszczaj z niej wzroku. Nieważne, co zobaczysz, nieważne, czego się o niej dowiesz, nie odwracaj się od niej. Kiedy już raz będzie w Twoich ramionach, nie puść jej. Kiedy raz zdecydujesz się kogoś kochać, to Twój obowiązek.
— Durarara
toxic-berry
toxic-berry
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viasanitas sanitas
toxic-berry
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— prof. P.Z. ; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromdzony dzony viasanitas sanitas
toxic-berry
Ciężko ze mną żyć, nawet mi. Ja i mój tragizm.
— Sitek
Reposted fromSalute Salute viasanitas sanitas

December 05 2017

toxic-berry
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasanitas sanitas
toxic-berry
0367 fcbd 500

Aż do kości
Reposted fromEmisja Emisja viasanitas sanitas
toxic-berry
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viasanitas sanitas
toxic-berry
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasanitas sanitas
toxic-berry
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viasanitas sanitas
toxic-berry
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viasanitas sanitas
toxic-berry
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasanitas sanitas
toxic-berry
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
toxic-berry
Smutna z duszy, wesoła z charakteru
Reposted fromsanitas sanitas

November 10 2017

9463 43bb
Reposted fromdivi divi viasanitas sanitas
toxic-berry
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl