Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

toxic-berry
2410 8e60 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
toxic-berry
8508 73d1 500
toxic-berry
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
toxic-berry
1443 1274
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarachnephobic arachnephobic
toxic-berry
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viaavooid avooid
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viaavooid avooid
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
toxic-berry
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viawakemeupx wakemeupx

August 17 2019

toxic-berry
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viairmelin irmelin

August 15 2019

toxic-berry
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
7598 99cf 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsanedreamer insanedreamer
toxic-berry

August 12 2019

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
toxic-berry
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
toxic-berry
"Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…" George Eliot (1818–1880)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 10 2019

8613 0665 500
Reposted fromerial erial viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
toxic-berry
8162 4ba3 500
Reposted fromsoftboi softboi

August 09 2019

toxic-berry
toxic-berry
toxic-berry
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli. Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl