Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

toxic-berry
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on. 
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromzoou zoou viabeltane beltane
toxic-berry
9434 9ab1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabadblood badblood
toxic-berry
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
toxic-berry
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
toxic-berry
Najbardziej boli nie pożegnanie, tylko dziura, z którą zostajesz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
toxic-berry
9497 59d5 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
toxic-berry
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viakudlaty kudlaty
toxic-berry
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaThe1995 The1995
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viaaltopalto altopalto
toxic-berry
9084 6a6a
Reposted fromsavatage savatage viasistermorphine sistermorphine
toxic-berry
8369 8444
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoftboi softboi
toxic-berry
9591 3ce6 500
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
8253 b85c 500

March 30 2019

toxic-berry
Spędziłam większą część mojego życia czując, że jeśli nie będę idealna, nie zostanę pokochana. Wtedy zdałam sobie sprawę, że próba zostania ideałem jest toksyczną drogą życiową. Nie jesteśmy ideałami. Musimy pokochać swoje cienie. Musimy zaakceptować i przyswoić swoje cienie. I czasami bycie wystarczająco dobrym musi być wystarczająco dobre.
— Jane Fonda
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaThe1995 The1995
toxic-berry
9110 39a5 500
Reposted fromsunlight sunlight viabluejane bluejane

March 29 2019

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle
toxic-berry
8241 782b 500
Reposted fromsoftboi softboi

March 27 2019

toxic-berry
5157 bd8f 500
toxic-berry
3866 a177
Reposted fromEtnigos Etnigos viasistermorphine sistermorphine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl