Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

toxic-berry
Pieprzą o miłości i nie kochają zamiast kochać i z miłości się pieprzyć.
— facebook / oczami mężczyzny
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakudlaty kudlaty
toxic-berry
5606 edfe
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 16 2019

toxic-berry
toxic-berry

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viawishyouwerehere wishyouwerehere
toxic-berry

June 15 2019

toxic-berry
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaxannabelle xannabelle
toxic-berry
9493 3a6a 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapannakojot pannakojot
2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia viaRudeGirl RudeGirl
toxic-berry
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
toxic-berry
5017 c6d7 500
Reposted fromthetemple thetemple viakudlaty kudlaty
toxic-berry
toxic-berry
Bywałam w wielu mieszkaniach. Ale tylko Twoje ramiona pachną domem. 
— Bezdomny lisek
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

June 13 2019

toxic-berry
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant

June 12 2019

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viaolewka olewka
toxic-berry
6108 25aa
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

June 05 2019

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
toxic-berry
5048 c56e

June 04 2019

toxic-berry
8024 3ee9 500
Reposted fromamatore amatore viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl