Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

toxic-berry
7428 fb74
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapomruki pomruki
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
toxic-berry
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacristinaa cristinaa

December 02 2019

toxic-berry
3553 f9f1 500

November 30 2019

toxic-berry
7676 1c08 500

November 29 2019

toxic-berry
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
toxic-berry
3315 6888 500
toxic-berry
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viamuviell muviell
toxic-berry
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
toxic-berry
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
— znalezione
toxic-berry
toxic-berry
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viable ble
toxic-berry
8395 e4de
Reposted fromkarahippie karahippie via8agienny 8agienny
toxic-berry
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
toxic-berry
9621 a9ea 500
Reposted fromrubinek rubinek viable ble

November 27 2019

toxic-berry
Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.
— Alice Miller
Reposted fromupinthesky upinthesky viahormeza hormeza

November 25 2019

toxic-berry
toxic-berry
7211 7227 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiepowaznie niepowaznie

November 19 2019

toxic-berry
2123 b7ca
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

November 16 2019

toxic-berry
4892 59fc
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl