Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

toxic-berry

October 12 2019

toxic-berry
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
toxic-berry
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viahavingdreams havingdreams
toxic-berry
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viasoko soko

October 08 2019

toxic-berry
toxic-berry
toxic-berry
8166 f355 500
Reposted fromsoftboi softboi viahavingdreams havingdreams
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viaRudeGirl RudeGirl
toxic-berry
6248 a61f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

October 07 2019

toxic-berry
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
toxic-berry
4979 99b3
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
toxic-berry
0905 27cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
toxic-berry
9681 18aa 500
Reposted fromRowena Rowena viablackheartgirl blackheartgirl
2968 47cb
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
toxic-berry
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viapomruki pomruki

October 06 2019

toxic-berry
4143 c547 500

October 04 2019

toxic-berry
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viawszystkodupa wszystkodupa
toxic-berry
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl