Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

toxic-berry
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.

March 21 2017

toxic-berry
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
toxic-berry
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasanitas sanitas
toxic-berry
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viasanitas sanitas
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viasanitas sanitas
toxic-berry

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viasanitas sanitas
toxic-berry
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viasanitas sanitas
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, adapted from The Picture of Dorian Gray (via jaimelannister)
Reposted fromasafeather asafeather viasanitas sanitas

March 09 2017

toxic-berry
toxic-berry
toxic-berry
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
toxic-berry
może nie jesteś moją pierwszą miłością
ale jesteś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— rupi kaur
toxic-berry
I dalej będzie ze mną już tylko gorzej.
— Jakub Żulczyk/ Radio Armagedon
toxic-berry
toxic-berry
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viapkz451 pkz451
toxic-berry
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapkz451 pkz451
2940 2b7d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabalon balon
toxic-berry
7822 72de

March 07 2017

toxic-berry

"Jeden dzień" - David Nicholls

Reposted fromtoolate toolate viasanitas sanitas
toxic-berry
7711 f777
Reposted fromseverine severine viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl