Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
toxic-berry
9871 1f2a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
toxic-berry
toxic-berry
toxic-berry
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromavooid avooid viawakemeupx wakemeupx
toxic-berry
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRybciaaa Rybciaaa
toxic-berry
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viabluejane bluejane
toxic-berry
Reposted frombluuu bluuu viaBalladyna Balladyna
toxic-berry
2680 3feb
Reposted frompesy pesy vianitael nitael

February 17 2019

toxic-berry
1645 a0e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabanshe banshe
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
toxic-berry
toxic-berry
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasanitas sanitas

February 16 2019

toxic-berry
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
toxic-berry
toxic-berry
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRybciaaa Rybciaaa
toxic-berry
2005 96fc 500
toxic-berry
4425 cf39 500
toxic-berry
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaoll oll
toxic-berry
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym, co mówią. W tym, kim są.
Reposted fromlovvie lovvie viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl