Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
toxic-berry
toxic-berry
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viajagodova jagodova
toxic-berry
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viajagodova jagodova
toxic-berry
Reposted fromtwice twice viawildgirl wildgirl
toxic-berry
No dobrze, dosyć tego samobiczowania. Czas zapamiętać nauczkę i ruszyć naprzód.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoozia zoozia
toxic-berry
toxic-berry

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianecropixie necropixie
toxic-berry
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianecropixie necropixie
toxic-berry
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viasanitas sanitas
toxic-berry
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viasanitas sanitas
toxic-berry
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viasanitas sanitas
toxic-berry

a-nakins:

You know who you are.

Reposted fromfandoms fandoms
toxic-berry
    

elenasgilbert:

If you hear a song that makes you cry and you don’t want to cry anymore, you don’t listen to that song anymore. But you can’t get away from yourself. You can’t decide not to see yourself anymore. You can’t decide to turn off the noise in your head. 

Reposted fromfandoms fandoms
toxic-berry
 
Reposted fromfandoms fandoms
toxic-berry
Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viasanitas sanitas
toxic-berry

Felicitas

Chociaż zimno, głowa boli, brakło mleka do kawy, w portfelu miedziaki, a jutrzejsze kolokwium straszy dwóją- jesteś tuż obok, więc nie mogłabym być w tej chwili już szczęśliwsza.
Reposted fromsanitas sanitas

April 12 2017

toxic-berry
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
toxic-berry
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
toxic-berry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl