Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

toxic-berry
Codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viabellthecat bellthecat
toxic-berry
4893 bfda
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaBloodyYuki BloodyYuki
toxic-berry
toxic-berry

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasanitas sanitas

May 23 2017

toxic-berry
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viaaleksandramaria aleksandramaria
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaCut Cut
toxic-berry
8704 a4bd
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viarulletka rulletka
toxic-berry
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
toxic-berry
9981 86d3 500
I dare you
Reposted frompiehus piehus viacocciuella cocciuella
toxic-berry
8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittleasia littleasia
toxic-berry
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaoll oll
3388 ee31 500
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll
toxic-berry
8280 78fb
Reposted fromscorpix scorpix viaoll oll

May 22 2017

toxic-berry
4523 5333 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viasanitas sanitas

May 15 2017

toxic-berry
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
toxic-berry
5746 2bac
Reposted fromintotheblack intotheblack
toxic-berry
8133 f279
Reposted fromkrzysk krzysk viainnocentsoul innocentsoul
toxic-berry
3817 2a0b
Reposted fromretro-girl retro-girl viachleb-i-wino chleb-i-wino
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl