Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

toxic-berry
Trochę rozmyło mi się pojęcie dobra i zła przez te ciemne lata. już nie widzę świata tak ostro jak miałem w zwyczaju.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasanitas sanitas

July 29 2017

toxic-berry
7354 2051
Reposted fromwagabunda wagabunda viasanitas sanitas

July 12 2017

7003 17df 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasanitas sanitas

July 10 2017

toxic-berry
Jakoś tak wyszło, że posiadam niestety skłonności do autodestrukcji. Gdy jest źle, robię tak, żeby było jeszcze gorzej.
Reposted fromawaken awaken viasanitas sanitas
toxic-berry
3411 e89a
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viasanitas sanitas
toxic-berry
toxic-berry
Chodzę po mieszkaniu i bluzgam sam do siebie.
Kurwa. Idź w pizdu.
Kurwa.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viasanitas sanitas
toxic-berry
– Sądzę, że masz chęci i talent. Większy, niż sądzisz, ale mniejszy niż pragniesz. Ale takich, co mają chęci i talent, jest wielu, a mimo to większość z nich nigdy do niczego nie dochodzi. To tylko punkt wyjścia by cokolwiek w życiu zrobić. Wrodzony talent jest jak siła dla sportowca. Można się urodzić z większymi lub mniejszymi zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie dlatego, że jest wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś sportowcem lub artystą, jest praca, praktyka, technika. Wrodzona inteligencja jest tylko i wyłącznie amunicją. Żeby ją skutecznie wykorzystać, musisz przekształcić swój umysł w precyzyjną broń.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromxwhateverx xwhateverx viasanitas sanitas
toxic-berry
Azylem rozczarowanych jest wyobraźnia. Póki nic nie jest pewne, paradoksalnie wiem, na czym stoję - natomiast gdy tylko coś zaczyna się materializować, wpadam w panikę; bo oto nagle muszę zmierzyć się z czymś, z czym nigdy nie miałam do czynienia, i w efekcie narasta we mnie niepokój i chęć ucieczki.
Reposted fromolakocie olakocie viasanitas sanitas

June 26 2017

toxic-berry
toxic-berry

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

June 25 2017

toxic-berry

marveldaily:

You like a professional asshole or what?

Reposted fromfandoms fandoms viailovemovies ilovemovies
toxic-berry
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viasanitas sanitas
toxic-berry
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viasanitas sanitas
toxic-berry
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasanitas sanitas
toxic-berry
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavanillenoire vanillenoire
toxic-berry
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viavanillenoire vanillenoire
toxic-berry
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viavanillenoire vanillenoire

June 16 2017

toxic-berry
Reposted fromjasminum jasminum viasanitas sanitas
toxic-berry
3263 682a
Reposted fromdreamadream dreamadream viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl