Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

toxic-berry
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viagdziejestola gdziejestola

June 05 2017

toxic-berry
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viamalaami malaami
toxic-berry

June 02 2017

toxic-berry
1912 13d0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
toxic-berry
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
toxic-berry
6884 722d
Reposted frommrautyna mrautyna viagdziejestola gdziejestola
toxic-berry
7646 b361
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
toxic-berry
Nie musisz być najlepszy ze wszystkich. Wystarczy, że będziesz trochę lepszym sobą, niż byłeś wczoraj.
Reposted fromdistraacted distraacted viagdziejestola gdziejestola
toxic-berry

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins

May 31 2017

I usually solve problems by letting them devour me.
— Franz Kafka
(via minuty)
Reposted fromstrangelovely strangelovely viasanitas sanitas

May 24 2017

toxic-berry
Codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
toxic-berry
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viaBloodyYuki BloodyYuki
toxic-berry
toxic-berry

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasanitas sanitas

May 23 2017

toxic-berry
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viaaleksandramaria aleksandramaria
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaCut Cut
toxic-berry
8704 a4bd
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viarulletka rulletka
toxic-berry
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
toxic-berry
9981 86d3 500
I dare you
Reposted frompiehus piehus viacocciuella cocciuella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl