Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

toxic-berry

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viasanitas sanitas
toxic-berry
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasanitas sanitas
toxic-berry
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasanitas sanitas

September 25 2017

9693 18b2
Reposted fromdivi divi viasanitas sanitas
1096 4673
Reposted fromsoplica soplica viasanitas sanitas
toxic-berry
2695 ed5c

September 17 2017

toxic-berry
9768 17fb
toxic-berry
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viasanitas sanitas
toxic-berry
2924 80a8
Reposted fromodnowa odnowa viasanitas sanitas
toxic-berry
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasanitas sanitas
toxic-berry
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra.
— Żulczyk...
Reposted fromidontlikeu idontlikeu viasanitas sanitas
toxic-berry

August 21 2017

toxic-berry
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viasanitas sanitas
toxic-berry
Me? I'm scared of everything. I'm scared of what I saw, I'm scared of what I did, of who I am, and most of all I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way I feel when I'm with you
— Dirty Dancing
Reposted fromsanitas sanitas
toxic-berry
7498 68bc
Reposted fromEkran Ekran viasanitas sanitas
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasanitas sanitas
toxic-berry
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasanitas sanitas
toxic-berry
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viasanitas sanitas

August 12 2017

toxic-berry
Trochę rozmyło mi się pojęcie dobra i zła przez te ciemne lata. już nie widzę świata tak ostro jak miałem w zwyczaju.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasanitas sanitas

July 29 2017

toxic-berry
7354 2051
Reposted fromwagabunda wagabunda viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl