Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

toxic-berry
9932 9e17
Reposted fromTveilight Tveilight viasistermorphine sistermorphine
toxic-berry
toxic-berry
2998 4eaa
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
3000 685d
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
3015 29ed 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
toxic-berry
6693 e11f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
toxic-berry
0422 be7f 500
toxic-berry
3452 279e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
toxic-berry
Nawet w mieszkaniu stale panował porządek. Czułem się przy niej bezpiecznie - taka dziewczyna nie pozwoliłaby mi upaść za nisko. 
— Kobiety, które kochają za bardzo
Reposted fromagatiszka agatiszka viaOkruszek Okruszek
toxic-berry
0370 89b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOkruszek Okruszek
toxic-berry
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass vianieobecnosc nieobecnosc
toxic-berry
Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego więcej mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.
— Dziewczyna z pociągu-Paula Hawkins
Reposted frompastelowe pastelowe vianieobecnosc nieobecnosc

March 26 2019

toxic-berry
toxic-berry
I lubię jak piszesz, że nie możesz się skupić, bo myślisz o mnie.
— N
toxic-berry
3360 5a5e
toxic-berry
toxic-berry
wyjedźmy gdzieś razem. na dzień, lub dwa. zapomnijmy o świecie. wyjedźmy gdzieś razem.
— moje.
toxic-berry
1648 82be
Reposted fromjethra jethra vianotyourstrawberry notyourstrawberry
toxic-berry
6790 692c 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
toxic-berry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl