Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2019

toxic-berry
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
toxic-berry
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaavooid avooid
toxic-berry
toxic-berry
5820 215f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaavooid avooid
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viabluejane bluejane
toxic-berry
9692 13af
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
9925 1006
Reposted fromsoftboi softboi

May 01 2019

toxic-berry
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viasistermorphine sistermorphine
toxic-berry
8251 a662
toxic-berry

Co Ty ze mną zrobiłeś? Odkąd jesteś w moim świecie jestem zupełnie rozbita na tysiące małych kawałeczków. Nie umiem poukładać się w jedną całość, a wszystkie cząstki mnie, zdaje się, dążą do tego aby być przy Tobie.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viasanitas sanitas

April 26 2019

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
toxic-berry
toxic-berry
toxic-berry
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
toxic-berry
8690 0a78
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaorelh orelh
toxic-berry
4608 f948
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
toxic-berry
5422 6b0a

April 25 2019

toxic-berry
1433 357c
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
1829 762f
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on. 
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromzoou zoou viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl