Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

toxic-berry
4568 c10c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoxygenium oxygenium
toxic-berry
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
toxic-berry
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viausmiechprosze usmiechprosze
toxic-berry
7780 db2c
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
9584 3491 500
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
1243 cdb6
Reposted fromsoftboi softboi

May 13 2019

toxic-berry
4934 1ef2
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viawildgirl wildgirl
toxic-berry
7485 285e 500
Reposted fromstylte stylte viaRudeGirl RudeGirl
toxic-berry
1842 8fc1
toxic-berry
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
8896 d9b3
toxic-berry
3771 996e
Reposted fromsoftboi softboi
toxic-berry
3913 1575 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasistermorphine sistermorphine

May 07 2019

toxic-berry
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę. 
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
toxic-berry
6628 97de
Reposted from4777727772 4777727772 vianattsu nattsu
toxic-berry
Reposted fromlifeless lifeless viaprzytulanki przytulanki
toxic-berry
1848 4d31 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
4483 2faf 500
Reposted fromkattrina kattrina viahormeza hormeza
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl