Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood

February 23 2020

toxic-berry

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaikari ikari
toxic-berry
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
toxic-berry
toxic-berry
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
toxic-berry
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld viasoko soko

February 22 2020

toxic-berry
4586 f83a
Reposted from0 0 viapotatos potatos

February 21 2020

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme vialittlemouse littlemouse

February 20 2020

toxic-berry
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
toxic-berry
4795 8db0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
toxic-berry
7845 434d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 16 2020

toxic-berry
4068 4f43 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianieobecnosc nieobecnosc
toxic-berry
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromaleander aleander viaOkruszek Okruszek
toxic-berry

February 14 2020

toxic-berry
Czarownice to nie są osoby, które mają nadprzyrodzony dar i kontakt z mocami piekielnymi, one tylko wiedzą to, co powinni wiedzieć inni. Głupota ogółu robi z mądrych kobiet wiedźmy.
— H. Kowalewska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
toxic-berry
9188 4a50 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 11 2020

toxic-berry
toxic-berry
1546 e485 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
toxic-berry
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadblood badblood
toxic-berry
0520 abbe
Reposted fromot-byt ot-byt viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl